BitCat usługi Usługi informatyczne dla firm i instytucji


Zajmujemy się obsługą informatyczną firm i instytucji (Outsourcing IT) polegającą na zleceniu naszej firmie zadań z obszaru IT, których nie jesteście wstanie Państwo wykonać we własnym zakresie. Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest zbyt mały dział IT lub natłok bieżących prac wynikający z realizacji wielu różnych projektów jednocześnie. Właśnie w takiej sytuacji jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pomoc. Realizujemy złożone zadania, projekty, a także bieżące obowiązki. Możemy pracować zarówno zdalnie jak i w siedzibie klienta (oferujemy dojazd). Wybór takiego rozwiązania pozwala uzyskać szybkie wsparcie bez potrzeby zatrudniania dodatkowego pracownika na pełen etat. Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę świadczonych usług.

wdrożenia BitCat

Instalacje, wdrożenia oprogramowania

Wspomagamy naszych klientów podczas wdrożeń systemów informatycznych, a także w bieżących pracach związanych z instalacjami i aktualizacjami oprogramowania na stanowiskach roboczych oraz serwerach.

Bazy danych BitCat

Administracja bazami danych

Zajmujemy się administracją baz danych takich jak: Oracle, MySQL, MSSQL, Firebird i PostgreSQL. Wykonujemy wszystkie czynności konieczne do prawidłowego działania usług, których zarządzanie nam powierzono.

dane BitCat

Pozyskiwanie, przetwarzanie danych

Realizujemy zadania związane pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych. Zalicza się do nich m.in. przenoszenie danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi lub np. zasilanie baz danymi pochodzącymi z innych źródeł.

sieci BitCat

Projektowanie stron internetowych

Projekty dotyczyć mogą zarówno stron instytucji publicznych, urzędów, sklepów internetowych, a także portali dla unikatowych lub sezonowych wydarzeń. Wykonujemy również bardziej złożone systemy informatyczne na zamówienie.

infrastruktura BitCat

Opieka nad infrastrukturą IT

Oferujemy opiekę nad infrastrukturą informatyczną w zakresie oprogramowania oraz sprzętu. Dbamy o bezawaryjne i prawidłowe działanie urządzeń IT znajdujących się w Państwa firmie lub instytucji.

pomoc BitCat

Wsparcie techniczne

W przypadku awarii docieramy do klienta i usuwami jej przyczynę. Możemy również zdalnie wspomagać naprawę usterek jeśli jest to możliwe, a także pomagać rozwiązywać pojawiające się trudności i problemy.

ochrona bitcat

Bezpieczeństwo, kopie zapasowe

Organizujemy skuteczne procedury archiwizacji danych, a także weryfikujemy wdrożone rozwiązania pod kątem bezpieczeństwa posiadanych zasobów. W ten sposób eliminujemy potencjale zagrożenia.

szkolenia BitCat

Instruktaże techniczne

Przeprowadzamy szkolenia dla zatrudnionych pracowników dotyczące używanych systemów i rozwiązań informatycznych. Pozwalają one wdrożyć się osobom, które słabiej radzą sobie z wszechobecną informatyzacją.

sprzęt BitCat

Dostawa sprzętu komputerowego

Dostarczamy sprzęt komputerowy dla firm i instytucji. Dotyczy to zamówień detalicznych, a także ilości hurtowych. Pomagamy wybrać optymalną konfigurację dopasowaną do określonych zadań.